Taiteestani /

About my art

Käsittelen teoksissani ihmisyyttä: nähdyksi ja hyväksytyksi tulemisen tarvetta, läsnä- ja poissaoloa, oikeutta ja vaikeutta suhteessa omaan minuuteen, sen historiaan ja ympäristöön sekä toiseen ihmiseen. Aiheeni kytkeytyvät vahvasti ihmiseen, ihmisen läsnäoloon tai poissaoloon. 

Taiteen tekemiselleni on tyypillistä sarjallisuus, teeman jatkuminen sarjasta, tyylistä ja tekniikasta toiseen. Tällä hetkellä keskityn käsittelemään teemoja piirtämällä ja maalaamalla sekä sekatekniikoita kokeillen, mutta valokuva kuuluu vahvasti taiteen tekemisen prosessiini, mikä näkyy usein myös maalauksissani ja piirroksissani. Realistinen tai naturalistinen kuvaustapa ei ole minulle itseisarvo. Se on minulle luonnollista: koen sen osaksi minua, luontevaksi ja toimivaksi kanavaksi tarkastella maailmaa ja ihmistä.

Erityisesti nuoren minuuden rakentaminen ja sen haasteet sekä naisena oleminen ajassamme kiinnostaa minua. Fokusoin töissäni tyttöihin ja naisena olemiseen, sillä aikamme visuaalinen kulttuuri asettaa edelleen erityisesti tytöille ja naisille paineita ja ulkopuolelta tulevia odotuksia. Lisäksi olen itse neljän kouluikäisen tytön äiti.

Ihmisyyden ja elämän tutkimisen lisäksi käsittelen taiteeni kautta myös taiteen tekemistä ja taiteen tekemisen prosessia itseään - sen kameleonttimaista olemusta. Joskus se verhoutuu taiteessani ekspressiivisyyteen, runsaisiin väreihin ja vahvoihin siveltimenvetoihin, joskus taas hitaasti eteneviin, tarkkuudessaan naturalistisiin hiilipiirroksiin tai lasuurikerroksista hiljalleen rakentuviin maalauksiin. 

 

Elisa Tuohimaa