Valokuva / Photography

Ympäristön rooli Elisa Tuohimaan valokuvissa on kenties hieman suurempi kuin hänen maalauksissaan ja piirustuksissaan.

 

More than in her paintings and drawings, in Elisa Tuohimaa´s photographs there is a slightly more significant role in surroundings.